Ränteändring på avistakonton

Nyhet 5 juli 2011

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton till 2,03 procent gällande från och med den 6 juli.