Paypal ingen ramavtalstjänst

Nyhet 9 december 2011

Myndigheter får inte använda betaltjänsten Paypal. Betaltjänsten ingår inte i de ramavtal för betaltjänster som Riksgälden upphandlat.

Myndigheten kan istället betala med kort. Ersättningar till myndigheten ska sättas in direkt på myndighetens bankkonto i ramavtalsbank för att undvika ränteförlust.