Nya föreskrifter för instituten

Nyhet 30 december 2011

Riksgälden har meddelat föreskrifter om institutens informationsskyldighet avseende insättare och deras insättningar.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2012.

Föreskrifter om institutens skyldighet att lämna uppgifter enligt insättningsgarantilagen.