Mer motion - mindre statsskuld

Nyhet 5 september 2011

Vet du hur fysisk aktivitet gynnar både individen och statsfinanserna? Onsdag den 7 september bjuder Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) tillsammans med Riksgälden in till ett halvdagsseminarium på temat Mer motion - mindre statsskuld.

Lär dig mer om motion på recept, fysisk aktivitet för barn och kostnadsexplosionen i siffror.