Information om ramavtal

Nyhet 12 maj 2011

Nu finns information om de ramavtal Riksgälden upphandlar och förvaltar på Riksgäldens webbplats.

Läs mer om Riksgäldens ramavtal för betalningstjänser, för betalkort, inköpskort och resekonto samt för kontantkort.

Informationen fanns tidigare på www.avropa.se.