Garantiräntan för Premieobligation 11:1 fastställd

Nyhet 2 mars 2011

Den som köper 10 obligationer i följd av Premieobligation 11:1 får en garanterad vinst på 500 kronor (1,0 procent) per år. Det motsvarar en bankränta på 1,4 procent före skatt.

Riksgälden säljer den nya premieobligationen mellan den 23 mars och 5 april. Priset på obligationen, det nominella beloppet, är 5 000 kronor. Löptiden är 3 år och 11 månader med inlösen den 8 april 2015.

Det är 16 vinstdragningar under obligationens löptid. Den första dragningen sker den 13 juni 2011. Högsta vinst är 1 miljon kronor.

Den 28 mars återbetalas Premieobligation 06:1, som har ett nominellt belopp på 1 000 kronor.

  • Fakta om Premieobligation 11:1