Försäljning av ny premieobligation

Nyhet 5 september 2011

Från den 19 oktober till den 1 november säljer Riksgälden Premieobligation 11:2. Priset på obligationen är 5 000 kronor. Löptiden är 2 år och 5 månader med inlösen den 23 april 2014.

Den högsta vinsten är 1 miljon kronor. Det är fem vinstdragningar under obligationens löptid och den första dragningen sker den 16 januari 2012.

Eftersom marknadsräntorna nu är låga kommer vi först den 17 oktober att ta beslut om obligationen ska ha årlig garantiavkastning.

Den 8 november återbetalas Premieobligation 08:1, som har ett nominellt belopp på 5 000 kronor.

  • Fakta om Premieobligation 11:2