Förbättrat regelverk för insättningsgarantin

Nyhet 16 juni 2011

Regelverket för insättningsgarantin förbättras den 1 juli efter riksdagens beslut om lagändring. Detta innebär också att ändringar i EU:s insättningsgarantidirektiv införlivas med svensk rätt.

Förändringarna innebär bland annat;

  • Ersättningar ska betalas ut inom 20 dagar.
  • Införande av en alternativ ordning där Finansinspektionen ska besluta om när garantin ska träda in.
  • Skärpt skyldighet att informera om garantin för både instituten och för berörda myndigheter.
  • Institut som omfattas av den svenska insättningsgarantin ska ansöka om förhandsprövning av kontoslag som används för att ta emot insättningar.