Domen i CTA-målet överklagas

Nyhet 15 april 2011

Konkursförvaltaren har med stöd av Riksgälden i dag överklagat tingsrättens dom i målet mot den tidigare revisorn för värdepappersbolaget CTA.

Riksgälden anser att tingsrättens skäl för att ogilla skadeståndstalan mot revisorn inte är tillräckligt tydliga. Vi bedömer att den tidigare revisorn har brustit mot god redovisningssed och att det är principiellt viktigt att en högre instans avgör vilket ansvar en revisor har.

Bakgrund

CTA var ett svenskt värdepappersbolag med verksamhet i Italien som gick i konkurs 2004. Efter konkursen betalade Riksgälden ut cirka 100 miljoner kronor från investerarskyddet till de kunder i CTA som förlorade tillgångar. Därmed är Riksgälden största fordringsägare i konkursen.

Konkursförvaltaren har med vårt stöd stämt revisorn på totalt 2,9 miljoner euro i skadestånd på grund av brister i revisionen. Tingsrätten ogillade skadeståndstalan den 25 mars i år.

Frågor besvaras av
Unni Jerndal, kommunikationschef, telefon 08-613 45 96