Certifiering upphör

Nyhet 30 maj 2011

Riksgälden certifierar inte längre kommunikationsprodukter för betalningar över internet.

Vi har fattat beslut om att inte längre certifiera kommunikationsprodukter som myndigheterna använder för säker överföring av betalningsinformation över internet. Kraven på säker överföring av betalningsinformation regleras i nuvarande ramavtal och i föreskrifterna till betalningsförordningen, förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Läs mer om säkerhet