Statsskulder i orostider

Nyhet 23 juni 2010

IMF (Internationella Valutafonden) och Riksgälden håller en gemensam konferens i Stockholm den 1 och 2 juli.

Till IMF:s och Riksgäldens konferens kommer ett 90-tal deltagare från drygt 30 olika länder. De stora frågorna som kommer att diskuteras är hur det går att finansiera allt större statsskulder, vilken effekt det får på världens finansmarknader, vilka villkor vill investerare ha och vilka möjligheter det finns för stater att minska sina statsskulder.

I konferensen finns deltagare från skuldkontor, centralbanker, finansdepartement men också från stora investmentbanker och kreditvärderingsinstitut.

Det är det tionde året som IMF ordnar forumet om staters skuldförvaltning.  Denna gång i samarbete med Riksgälden. Mötet är slutet och inte öppet för media.

För ytterligare information om mötet kontakta

Marja Lång
Presschef Riksgälden
Telefon 070 549 4654
marja.lang@riksgalden.se