Statligt stöd avgörande under krisen men kan nu dras tillbaka

Nyhet 1 februari 2010

De stödåtgärder som staten vidtog för att förbättra kreditgivningen till företag under den finansiella krisen spelade en avgörande roll. Men merparten bör kunna avvecklas gradvis under 2010. Det skriver Riksgälden i en rapport till regeringen där stödet utvärderas.

De samlade statliga åtgärderna från hösten 2008 förhindrade en kollaps i det finansiella systemet i Sverige. De bidrog också till att förbättra kredittillgången för företag, vilket i sin tur lindrade finanskrisens realekonomiska effekter. När nu risken för en systemkollaps i allt väsentligt har försvunnit och finansmarknaderna har stabiliserats kan stödet börja dras tillbaka.

Riksgälden har på regeringens uppdrag granskat effekterna på kreditförsörjningen av de direkta stödåtgärderna. Rapporten behandlar garantiprogrammet för bankers upplåning och kapitaltillskottsprogrammet som beslutats inom ramen för bankkrislagstiftningen. Vi analyserar även effekterna av de åtgärder som vidtagits genom Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, ALMI och SBAB.

Frågor besvaras av:

Marja Lång, informationschef, 08 613 46 54
Daniel Barr, chef för bankstödsavdelningen, 08 613 46 94

Riksgäldens utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen

Läs Riksgäldens utvärdering av regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörjningen, pdf (öppnas i nytt fönster)