Upphandling av mediabyrå

Nyhet 14 december 2010

Högst sex byråer kommer att få kämpa om uppdraget när Riksgälden upphandlar mediabyrå. Värdet uppskattas till 4,5 miljoner kronor.

Det nya kontraktet börjar gälla den 1 oktober 2011 och sträcker sig fram till och med den 31 december 2013. I kontraktet ingår även en option på en förlängning med upp till två år. Intresseanmälningar ska vara inne senast den 31 januari 2011.