Riksgälden till Ukraina i EU-projekt

Nyhet 3 juni 2010

Riksgälden deltar i ett EU-projekt för att förbättra Ukrainas skuldförvaltning vilket ska bidra till att landet får en sund statlig finansförvaltning. Den 31 maj gav EU klartecken att projektet kan starta.

Projektet är ett så kallat twinningprojekt vilket innebär att länder får stöd, myndighet till myndighet, att uppdatera policies och standarder i sitt regelverk så det närmar sig EU. Syftet är motverka att det växer fram stora skillnader mellan det nya utvidgade EU och dess grannar.

Sverige genom Riksgälden bildar tillsammans med Frankrike och Ungern ett konsortium som ska arbeta för att stärka Ukraina inom statsskuldförvaltning och statsbudgetprognos.

  • Mer om twinningprojektet