Riksgälden kommenterar höjda krav från D.Carnegie & Co AB

Nyhet 20 maj 2010

D.Carnegie & Co AB begär i en ny inlaga till Stockholms tingsrätt närmare 8,4 miljarder kronor i ersättning för aktierna i Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen Holding som Riksgälden tog över i november 2008. Övertagandet gjordes på grundval av stödlagen för att värna stabiliteten i den finansiella sektorn. D.Carnegie hävdar nu i tingsrätten att avtalet som slöts mellan D.Carnegie och Riksgälden är ogiltigt.

Detta är den andra prövningen som D.Carnegie begärt kring affären.

Sedan tidigare pågår en process i Prövningsnämnden där D.Carnegie begärt att värderingen i avtalet mellan parterna ska prövas. Samtidigt hävdar man nu att detta avtal är ogiltigt.

– Inget nytt har hänt i och med D.Carnegie & Co:s nya inlaga. Utan statligt stöd hade Carnegie gått i konkurs och det hade hotat den finansiella stabiliteten under den rådande finanskrisen. Det är för detta bolag man nu kräver över 7 miljarder kronor, utöver de 2,4 miljarder i stödlån som skattebetalarna gav Carnegie genom Riksgälden, säger Bo Lundgren. Dessutom kräver man ersättning för Max Mathiessen.

Hösten 2008 kunde Carnegie Investment Bank inte längre få lån på finansmarknaden utan tvingades begära nödlån från Riksbanken. Situationen för banken förvärrades ytterligare när Finansinspektionen återkallade bankens tillstånd. För att skydda långivarna och undvika störningar i finanssektorn fullföljde Riksgälden det avtal man träffat med D.Carnegie om banken inte längre kunde finansiera sig och tog över ägandet av Carnegie och Max Matthiessen.

Stödlagen säger att värderingen av en bank som inte klarar sig utan statligt stöd ska göras som om det inte fanns något statligt stöd.

I förra veckan beslutade EU-kommissionen att slutgiltigt godkänna Riksgäldens omstrukturering och försäljning av Carnegie Investment Bank och Max Mathiessen.

Frågor besvaras av

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, 08 613 4651
Marja Lång, presschef, 08 613 4654