Riksgälden förhandlar om statlig garanti till Volvo Cars

Nyhet 11 november 2010

Regeringen har idag beslutat att ge Riksgälden i uppdrag att inleda förhandlingar om villkoren för en statlig garanti avseende lån till Volvo Cars från Europeiska investeringsbanken, EIB.

Regeringens pressmeddelande