Remissvar om försäkringsgaranti

Nyhet 19 oktober 2010

EU-kommissionen har presenterat en vitbok där man föreslår att det ska inrättas en försäkringsgaranti i varje medlemsstat. Förslaget till försäkringsgaranti är en parallell till insättningsgarantin och investerarskyddet och omfattar både liv- och skadeförsäkringar.

EU-kommissionen föreslår att garantin ska finansieras i förväg med riskrelaterade avgifter. Avgifterna ska bygga upp en fond till en viss nivå uppnåtts. Om eventuella framtida skadefall överstiger fondens storlek ska extra avgifter få tas ut i efterhand. 

I Riksgäldens remissvar ifrågasätts behovet av en garanti. Remissen innehåller också synpunkter på utformningen om EU ändå väljer att introducera en garantiordning.

Kontakt

Frågor besvaras av Daniel Barr, chef för avdelning Bankstöd,
telefon 0733-26 50 60

Remissvar på förslag om försäkringsgaranti

Läs Remissvar på förslag om försäkringsgaranti, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Remissvar på förslag om försäkringsgaranti, pdf (öppnas i nytt fönster)