Små förändringar i riktlinjerna för statsskuldens förvaltning

Nyhet 11 november 2010

Regeringen fattade i dag beslutet att riktlinjerna för statsskuldens sammansättning ska vara oförändrade.

Tack vare starka statsfinanser ser regeringen ingen anledning att förändra statsskuldspolitiken i dagsläget.

Regeringen beslutade dock om några mindre förändringar:

Styrningen av den reala kronskuldens löptid görs mer flexibel genom att riktvärdet anges som ett intervall i stället för ett fast värde (8-10 år i stället för 8,7 år).

Den nominella kronskuldens löptid kortas från 3,2 till 3,1 år av operativa skäl. Riksgälden får därmed ökad handlingsfrihet att hantera oförutsedda svängningar i statens lånebehov. Mandatet för strategiska positioner i kronans valutakurs är oförändrat 50 miljarder kronor.

Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2011

Läs Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2011, pdf (öppnas i nytt fönster)