Regeringen förlänger stödprogrammen för bankerna

Nyhet 18 november 2010

Regeringen har i dag beslutat att förlänga det statliga garantiprogrammet för bankerna till 30 juni 2011. De svenska bankerna är dock så stabila att utfasningen av programmet fortsätter genom en halvering av ramen till 750 miljarder kronor. Kapitaltillskottsprogrammet förlängs samtidigt med sex månader.

Regeringens pressmeddelande