Räntekontosaldon uppdaterade

Nyhet 2 augusti 2010

Problemen med uppdatering av räntekontosaldon är nu lösta. Det går därmed att ta fram information till och med sista juli i SIBWebb.