Ränteändring på avistakonton- 0,51 %

Nyhet 1 juli 2010

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton till 0,51 % gällande från och med 7 juli.