Ränteändring på avistakonton - 1,27 %

Nyhet 16 december 2010

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton till 1,27 % gällande från och med 22 december.