Ränteändring på avistakonton - 1,02 %

Nyhet 26 oktober 2010

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton till 1,02 % gällande från och med 27 oktober.