Ränteändring på avistakonton- 0,76 %

Nyhet 2 september 2010

Med anledning av att Riksbanken höjde reporäntan med 0,25 procentenheter höjs räntan på Riksgäldens avistakonton till 0,76 % gällande från och med 8 september.