Ramavtal för betalningstjänster tecknade

Nyhet 7 oktober 2010

Riksgälden tecknade den 4 oktober ramavtal för betalnings-tjänster med Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank. Myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska avropa ramavtalen.

Avrop under ramavtalen ska ske enligt rangordning. Det innebär att myndigheten ska välja den ramavtalsbank som är rangordnad etta för respektive betalningstjänst. Endast i de fall där rangordnad etta inte kan tillhandahålla efterfrågad funktionalitet får rangordningen frångås. Ingen hänsyn får tas till eventuella omställningskostnader.

Vi rekommenderar att myndigheten går igenom ramavtalet med respektive bank samt tar del av tilldelningsbeslut och utvärderingsrapport innan avrop genomförs.

Myndigheterna ska ha genomfört sina avrop före den 1 april 2011 då ramavtalen börjar gälla. Ramavtalen finns publicerade på avropas webbplats, ta del av ramavtalen.

Har du frågor om avrop eller ramavtal? Kontakta Statens internbank via e-post statensinternbank@riksgalden.se eller på telefon 08 613 45 80.