Parterna i Carnegiemålet gör gemensam begäran i tingsrätten

Nyhet 25 augusti 2010

Riksgälden och D. Carnegie & Co AB har tillsammans begärt att tingsrättsprövningen av avtalet kring övertagandet av Carnegie Investment Bank ska vilandeförklaras.

Både Riksgälden och D. Carnegie vill ha ett så skyndsamt avgörande som möjligt av värderingstvisten. Dessutom kan kostnaderna hållas nere om målet i tingsrätten vilar till dess att Prövningsnämndens slutliga avgörande är klart.

Prövningsnämnden väntas avgöra frågan om värderingen före sommaren 2011.

Frågor besvaras av:

Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, genom Marja Lång 070 549 46 54 

Inlaga om vilandeförklaring till Stockholms tingsrätt

Läs Inlaga om vilandeförklaring till Stockholms tingsrätt, pdf (öppnas i nytt fönster)