Parex Sverige – ny lettisk bankfilial ansluten till svenska insättningsgarantin

Nyhet 14 september 2010

Parex Bank har delats i två banker genom etablering av en ny lettisk bank, Citadele Banka. Citadele Banka har registrerat en filial i Sverige under namnet Parex Sverige.

Sedan tidigare finns filialen AS Parex Banka i Sverige. Båda filialerna är nu anslutna till den svenska insättningsgarantin. Det innebär att den svenska insättningsgarantin täcker upp mellanskillnaden vid ett eventuellt ersättningsfall om det maximala ersättningsbeloppet i bankens hemland är mindre än det svenska maxbeloppet. I Sverige är det maximala ersättningsbeloppet från insättningsgarantin 500 000 kronor och i Lettland är det 50 000 euro. Den svenska garantin täcker alltså upp mellanskillnaden om 50 000 euro är värt mindre än 500 000 kronor på konkursdagen.