Lån till Volvo PV

Nyhet 22 december 2010

Regeringen har idag gett Riksgälden uppdrag att teckna avtal om en statlig garanti avseende ett lån från Europeiska investeringsbanken, EIB, till Volvo PV.

Den statliga garantin avser ett grönt utvecklingslån på 3,55 miljarder svenska kronor och grundar sig på det temporära regelverk som EU inrättade i december 2008 för bland annat stöd tlll Europas bilindustri.

Närmare upplysningar lämnas av:

Daniel Barr, projektledare, tel. 08-613 46 94
Marja Lång, presschef, tel. 08-613 46 54.

  • Regeringens pressmeddelande
  • Volvos pressmeddelande