Kommunikationen under finanskrisen får godkänt

Nyhet 1 december 2010

Kommunikationen från och mellan myndigheter och storbankerna under finanskrisens akuta skede får godkänt.

Konsultföretaget Hallvarsson & Halvarsson har utvärderat hur kommunikationen fungerade i samband med finanskrisen under perioden 2007 till juli 2009. De har gjort det på uppdrag av FSPOS som står för Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkansgrupp där bland andra storbankerna och myndigheter som Riksgälden, Finansinspektionen och Riksbanken ingår.

Riksgäldsdirektören Bo Lundgren får beröm för sin insats och lyfts fram i rapporten för sin goda kommunikativa förmåga och insikt om kommunikationens centrala roll i samband med kriser.

Rapporten tar även upp brister som visade sig under krisen. En svaghet som lyfts fram är att allmänheten och medierna behöver mer kunskap om hur det finansiella systemet fungerar. Rapporten pekar också på att kommunikationen om risker och osäkerheter före det akuta krisskedet var bristfällig.