Högre ränta på Riksgäldsspar

Nyhet 6 juli 2010

Den 7 juli höjer vi räntan på Riksgäldssparkonton med rörlig ränta. På Utan tidsgränskonton blir den nya räntan 0,25 procent och för Månadssparkonton 0,15 procent.

De nya räntorna gäller från och med den 7 juli 2010. Räntan på RIksgäldsspar med rörlig ränta är kopplad till Riksbankens reporänta. Därför ändrar vi våra rörliga räntor när Riksbanken höjer eller sänker reporäntan.