Globala åtgärder välkomnas

Nyhet 5 juli 2010

Deltagarna på IMF:s konferens om staters skuldförvaltning välkomnar fortsatta globala ansträngningar för att minska länders budgetunderskott och för att stödja länder med finansieringsproblem.

Konferensen, där Riksgälden var medarrangör tillsammans med IMF (Internationella Valutafonden), hölls i Stockholm 1 och 2 juli.