Garantiräntan för Premieobligation 10:1 fastställd

Okategoriserad / Uncategorized 3 februari 2010

Den som köper 10 obligationer i följd av Premieobligation 10:1 får en garanterad vinst på 550 kronor (1,1 procent) per år. Det motsvarar en bankränta på 1,6 procent före skatt.

Riksgälden säljer den nya premieobligationen mellan den

24 februari och 9 mars. Priset på obligationen, det nominella beloppet, är 5 000 kronor. Löptiden är sex år med inlösen den 6 april 2016.

Under obligationens löptid sker 24 vinstdragningar, varav 6 är dragningar med garanterad vinst. Den första dragningen sker den 17 maj 2010. Högsta vinst är 1 miljon kronor.

Den 1 mars förfaller Premieobligation 06:2 som har ett nominellt belopp på 1 000 kronor.

  • Fakta om Premieobligation 10:1