Fullsatta seminarier om de nya ramavtalen

Nyhet 21 oktober 2010

Intresset var stort när Riksgälden informerade om de nya ramavtalen för betalningstjänster.

Riksgälden informerade vid fyra tillfällen i Stockholm om de nya ramavtalen för betalningstjänster. Intresset för de nya ramavtalen var stort och vi är glada över att 140 personer från ca 80 myndigheter hade möjlighet att delta.

Material från seminarierna finns nu att ta del av på www.avropa.se. Ta del av materialet. Vi rekommenderar myndigheterna att gå igenom tilldelningsbeslut, utvärderingsrapport samt ramavtalen med respektive bank innan avrop påbörjas. Tänk på att följa rangordningen.