Finansinspektionen drar in tillståndet för HQ Bank

Nyhet 28 augusti 2010

Finansinspektionen har dragit tillbaka HQ Banks AB tillstånd att bedriva bank och värdepappersrörelse i Sverige.

HQ Bank blir av med alla tillstånd och Finansinspektionen kommer att ansöka om att HQ Bank försätts i likvidation. Det innebär att banken ska avvecklas under ordnade former. Målet är att kunderna ska få tillbaka sina pengar från banken.

Om det trots allt inte går att avveckla HQ Bank under ordnade former kan banken komma att försättas i konkurs. Då finns insättningsgarantin och investerarskyddet som skyddar insättningar och finansiella instrument upp till vissa belopp. Riksgälden är den myndighet som ansvarar för dessa två skydd.

Insättningsgarantin omfattar insättningar som fanns hos HQ Bank när Finansinspektionen återkallade tillståndet. På samma sätt omfattar investerarskyddet finansiella instrument som fanns i kundernas depåer hos banken vid tidpunkten för Finansinspektionens beslut.

Andra webbplatser:

För frågor som rör insättningsgarantin och investerarskyddet:

Telefon: 08 613 52 00
Måndag-fredag kl. 09.00-17.00

Presskontakt:

Marja Lång, presschef Riksgälden, 070 549 46 54