Danska Capinordic Bank ställer in betalningarna

Nyhet 10 februari 2010

Capinordic Bank A/S, en dansk bank med filial i Svergie, har ställt in alla betalningar. Filialens kunder omfattas av den danska insättningsgarantin.

I och med att banken ställt in betalningarna träder den danska insättningsgarantin i kraft. Spararna i den svenska filialen har därmed rätt till ersättning på upp till 50 000 euro. Filialen har enligt Finansinspektionen (FI) cirka 4 000 kunder. Den institution som ansvarar för den danska insättningsgarantin kommer att kontakta alla kunder.

Enligt uppgifter till FI har cirka 50 av filialens kunder medel som överstiger garantibeloppet. Enligt uppgifter från danska tillsynsmyndigheten har bankens moderbolag Capinordic A/S utfärdat en garanti att dessa medel ska täckas fullt ut.

Andra webbplatser:

Finansinspektionen (www.fi.se)

Danska insättningsgarantin (www.indskydergarantifonden.dk)

Capinordic Bank A/S (www.capinordic.se)