Capinordic Bank i konkurs

Nyhet 11 februari 2010

Capinordic Bank A/S, en dansk bank med svensk filial, har nu försatts i konkurs av en dansk domstol. Spararna i Sverige omfattas av den danska insättningsgarantin.

Spararna i den svenska filialen har rätt till ersättning på upp till 50 000 euro från den danska insättningsgarantin. Filialen har enligt Finansinspektionen (FI) cirka 4 000 kunder. Den danska Indskydergarantifonden kommer att kontakta alla kunder om hur man får ersättning.

Av filialens kunder är det cirka 50 som har satt in mer än 50 000 euro. Enligt uppgifter från den danska tillsynsmyndigheten har bankens moderbolag Capinordic A/S utfärdat en garanti att dessa medel ska täckas fullt ut. 
 
FI konstaterar att bankens litenhet gör att risken för det svenska finansiella systemets stabilitet är låg.

Mer information om Capinordic Bank

Andra webbplatser:

Finansinspektionen (www.fi.se)

Danska insättningsgarantin (www.indskydergarantifonden.dk)

Capinordic Bank A/S (www.capinordic.se)