Årsredovisning 2009

Nyhet 22 februari 2010

Nu är Riksgäldens årsredovisning för 2009 publicerad. Det var ett händelserikt år som präglades av den globala ekonomiska krisen.