Utredning föreslår ändringar i insättningsgarantin

Nyhet 4 maj 2009

2007 års insättningsgarantiutredning föreslår i ett betänkande en rad ändringar i insättningsgarantin för att stärka skyddet för sparare och bidra till ökad finansiell stabilitet.

Betänkandet Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41) lämnades till finansmarknadsminister Mats Odell i dag. Det innehåller bland annat förslag om snabbare utbetalning av ersättning och förbättrad tillsyn.

Insättningsgarantiutredningens pressmeddelande (www.regeringen.se)

Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41)