Upphandling av kontantkort

Nyhet 6 maj 2009

Riksgälden har regeringens beslut att upphandla ett nytt ramavtal avseende kontantkort för statliga myndigheter och affärsverk samt för kommuner och landsting.

Kontantkort är en ny utbetalningstjänst för offentlig sektor som kan användas istället för utbetalningsavier och utlandsbetalningar, som ersättning för utbetalning i kontanter eller när en utbetalning inte kan sättas in på ett svenskt bankkonto.

Upphandlingen genomförs som en förhandlad upphandling med föregående annonsering. Anbudsförfrågan skickas till de anbudsgivare som ansökt om och kvalificerat sig för deltagande i upphandlingen.

Upphandlingen annonseras i Tenders Electronic Daily, i Allego AB:s databas och i Anbudsjournalen. Läs annonsen.

Information om upphandlingen finns på www.avropa.se.