Tydligare investerarskydd efter Regeringsrättens dom

Nyhet 1 december 2009

Regeringsrätten meddelade den 27 november 2009 en dom som innebär att en investerare kan få ersättning från investerarskyddet även om han eller hon avslutat sitt konto innan bolaget gick i konkurs.

I och med domen blir investerarskyddets omfattning tydligare. Avgörandet innebär också att det skapas en praxis som stämmer väl överens med investerarskyddets syfte att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden.

Bakgrunden till rättsprocessen är ett beslut från Insättningsgaranti-nämnden (IGN) där en investerare fick avslag på sin ansökan om ersättning från investerarskyddet efter konkursen i värdepappers-företaget CTA Lindh & Co Scandinavia AB (CTA) 2004.

Avslutat konto

Investeraren hade innan konkursen avslutat sitt konto hos CTA i tron att han då fått tillbaka alla sina finansiella tillgångar. Efter konkursen visade det sig att CTA:s uppgifter varit felaktiga och att investeraren hade tillgångar kvar i bolaget.

Grunden för IGN:s avslag var att investeraren inte längre ansågs ha någon affärsförbindelse med bolaget eftersom kontot var avslutat. IGN bedömde därför att han inte längre omfattades av investerarskyddet.

Lagen svårtolkad i det aktuella fallet

Investeraren överklagade först IGN:s avslagsbeslut till länsrätten och sedan till kammarrätten. Båda instanserna fastställde beslutet. När processen nådde Regeringsrätten hade Riksgälden tagit över IGN:s uppgifter som garantimyndighet och var därmed part i målet.

Avgörandet i Regeringsrätten är välkommet eftersom det var oklart hur lagen skulle tolkas i det aktuella fallet. Vi har påbörjat arbetet med att se över hur domen påverkar andra före detta CTA-kunder.

För frågor, kontakta:

Erik Sjulander, enhetschef på avdelningen Garantier och krediter,
08 613 47 51