Tack till alla som deltog på vår utbildningsdag

Nyhet 2 oktober 2009

Statens internbank vill tacka alla deltagare i utbildningen om den statliga betalningsmodellen.

Den 29 september höll Statens internbank en utbildning om den statliga betalningsmodellen.

Deltagarna hälsades välkomna av Riksgäldsdirektör Bo Lundgren. Därefter ägnades förmiddagen åt att beskriva hur myndigheternas betalningar påverkar Riksgäldens likviditetshantering och till sist statsskulden. Under eftermiddagen erbjöds deltagarna en grundläggande genomgång av våra system SITS och SIBWebb. Skillnaden mellan systemen förklarades också. 

Drygt 70 personer från 30 olika myndigheter och våra ramavtalsleverantörer deltog. Vi är glada över att så många deltog i vår utbildningsdag. Vi tackar alla deltagare.

Klicka här för att ta del av dagens presentationer