Rörlig ränta på Riksgäldsspar sänks med 1,00 procentenheter

Nyhet 18 februari 2009

Från och med den 18 februari är räntan på Utan tidsgräns 0,75 procent och Månadsspar 0,65 procent. Räntan sänks till följd av att Riksbanken har sänkt reporäntan från 2,00 till 1,00 procent.