Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2010-2012

Nyhet 12 november 2009

Regeringen har i dag fattat beslut om riktlinjer för statsskuldens förvaltning för 2010-2012.

Regeringens beslut innebär att styrsystemet för statsskuldens löptid anpassas till den under 2009 introducerade 30-åriga statsobligationen, och att inriktningen på upplåningen behålls oförändrad.

Löptidsriktvärdet för den nominella kronskulden genomsnittliga räntebindningstid delas upp i två delar, dels ett riktvärde för instrument med en löptid kortare än tolv år, dels ett volymtak för instrument med en löptid längre än tolv år.

Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2010-2012

Läs Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2010-2012, pdf (öppnas i nytt fönster)