Riksgälden får i uppdrag att ingå avtal med Volvo Aero

Nyhet 18 september 2009

Regeringen har beslutat att ge Riksgälden i uppdrag att ingå avtal med Volvo Aero om ett statligt lån för delfinansiering av GEnx, en ny generation flygmotorer för passagerarflygplan som företaget utvecklar tillsammans med General Electric.

Volvo Aero ansökte i september 2006 om ett statligt lån för GEnx. Efter att Riksgälden och Volvo Aero förhandlat fram ett förslag till avtal gick det i december 2007 till Europeiska kommissionen för godkännande.

Europeiska kommissionen beslutade den 17 juni 2009 att godkänna stödet efter en justering av lånebeloppet, från 362 till 304 miljoner kronor.

  • Läs pressmeddelande från Näringsdepartementet