Regeringen beslutar om ändringar i garantiprogrammet

Nyhet 30 januari 2009

Regeringen beslutade i går att ta bort vissa begränsningar för de banker och andra institut som deltar i garantiprogrammet.

Ändringarna i förordningen som reglerar garantiprogrammet innebär bland annat att det villkor som begränsar möjligheten för instituten att väsentligt utvidga sin verksamhet tas bort.

EU-kommissionen förväntas godkänna ändringarna inom kort.

Läs regeringens pressmeddelande