Regeringen förlänger bankgarantin

Nyhet 8 oktober 2009

Regeringen har i dag beslutat att förlänga det statliga bankgarantiprogrammet till och med den 30 april 2010, till oförändrade villkor.

Garantiprogrammet har bidragit till att stabilisera de finansiella marknaderna, vilket i sin tur har underlättat för hushåll och företag att låna till rimliga villkor, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Programmet bedöms fortfarande ha en viktig stabiliserande funktion.

Regeringens beslut innebär att garantiprogrammet förlängs med sex månader från den 31 oktober 2009. Europeiska kommissionen förväntas godkänna ändringen innan den träder i kraft den 1 november 2009.

  • Regeringens pressmeddelande