Regeringen beslutar om kapitaltillskott till banker

Nyhet 9 februari 2009

Regeringen har i dag beslutat om det kapitaltillskottsprogram som aviserades den 3 februari. Genom den beslutade förordningen får Riksgälden efter regeringens godkännande lämna kapitaltillskott till banker.

Programmet omfattar högst 50 miljarder kronor och syftar till att förbättra möjligheterna för företag och hushåll att få lån. Enligt förordningen, som träder i kraft den 17 februari, kan kapitaltillskott lämnas i form av aktiekapital eller så kallat hybridkapital.

De institut som får möjlighet att ta emot kapitaltillskott är desamma som kan gå med i det statliga garantiprogrammet, det vill säga banker, bostadsinstitut och vissa kreditmarknadsbolag.

Stabilitetsavgift

Bankerna kommer att betala avgifter och avkastning på kapitaltillskottet till stabilitetsfonden. I morgon remitteras ett förslag om stabilitetsavgift, som bankerna ska betala från och med i år. 

De institut som deltar i det statliga garantiprogrammet kommer att mot stabilitetsavgiften få dra av hälften av vad de under året har betalat i garantiavgift.

  • Läs mer om programmet i regeringens pressmeddelande