Ränteändring på avistakonto - 0,51 %

Nyhet 21 april 2009

Med anledning av att Riksbanken sänkte reporäntan med 0,5 procentenheter sänks räntan på Riksgäldens avistakonton till 0,51 % gällande från och med 22 april.