Nivån för insättningsgarantin blir högre

Nyhet 30 juni 2009

Idag, den 30 juni 2009, ändras den svenska insättningsgarantin till att motsvara 50 000 euro. Ersättningen kan bli högre än 500 000 kronor om 50 000 euro motsvarar mer än så. Den kan inte bli lägre.

Bakgrunden till förändringen är att den svenska insättningsgarantin ska anpassas till EG-lagstiftningen.

Mer om insättningsgarantin finns på insattningsgarantin