EU-anpassad nivå för insättningsgarantin

Nyhet 4 maj 2009

För att anpassa den svenska insättningsgarantin till EG-lagstiftningen ska ersättningen i svenska kronor motsvara 50 000 euro, dock lägst 500 000 kronor. Det föreslår regeringen i proposition som lämnades till riksdagen den 29 april.

Anpassningen till det nya EU-direktivet innebär att ersättningen kan bli högre än 500 000 kronor om 50 000 euro motsvarar mer än så. Den kan inte bli lägre.

Ändringen föreslås träda ikraft den 30 juni 2009.

Regeringens pressmeddelande (www.regeringen.se)

Proposition 2008/09:186 (www.regeringen.se)